kaimynai.com
Du paslaugų pasiūlymai ir metiniai ilgalaikiai planai
Bendrijos pirmininkas G. Šleinius pateikė informaciją apie susirinkime planuojamos darbotvarkės klausimus, tačiau kaip įprastai ne laiku. Nesvarbu, ar jis taip elgiasi tyčia ar netyčia, svarbu tai,…