kaimynai.com
Kaip dirba bendrijos valdyba?
Kaip jau žinome 2013-09-26 bendrijos susirinkime buvo išrinkta valdyba. Ją sudaro 3 bendrijos nariai – Genovaitė, Jūratė ir Gediminas, kuris yra bendrijos, o taip pat ir valdybos pirmininkas.…