kaimynai.com
Klausimai po ataskaitinio bendrijos susirinkimo
Kaip manote, ar būtų kviečiamas dar vienas susirinkimas, jei ką tik įvykusiame bendrijos ataskaitiniame susirinkime būtų išspręsti būtini klausimai? Tikriausia ne. Todėl 2014-05-21 mes kviečiami su…