kaimynai.com
Kaip bendrijos pirmininkas sau atlyginimą kėlė(I)
Čia matome 2014 ir 2007 metų bendrijos susirinkimų protokolų ištraukas. Tai faktai apie tai, kaip bendrijos pirmininkas Gediminas Šleinius sprendė atlyginimų klausimą. Šiais metais jis pranešė, ka…