kaimynai.com
Ar tvirtinti bendrijos veiklos metinę ataskaitą? (Papildyta 2013-09-18)
Prašyme pirmininkui pateikiau pastabų dėl pateiktos bendrijos veiklos ataskaitos. Priminsiu, kad vieną ataskaitą už 2012 metus mes jau bandėme tvirtinti šių metų balandžio mėnesį. Nepavyko. Pirmini…