kaimynai.com
Einame į teismą
Tai skelbimas, kurį pirmininkas iškabino po to, kai gavo teismo pranešimą. Kreipiausi į teismą dėl bendrijos sprendimų, kuriuos bendrijos pirmininkas, manau, priėmė neteisėtai. Tai bus byla susijus…