kaimynai.com
Ar pasibaigus bylai, baigsis problemos bendrijoje?
Artėjant pakartotiniam susirinkimui, lieka daug tų pačių klausimų, kurie nebuvo laiku sprendžiami. Pirma tai revizoriaus rinkimai. Mano reikalavimą įtraukti šį klausimą į susirinkimo darbotvarkę pi…