kaimynai.com
Mūsų dienos kaip šventė!
Šiuos poetės Salomėjos Neries žodžius prisiminiau neatsitiktinai. Ant slenksčio Šv. Velykos. Gal susitiksite prie šventinio stalo su giminaičiais ar draugais, linkėsite vieni kitiems gerų dienų ir …