kaimynai.com
Bendrijos ataskaitiniam susirinkimui artėjant
Trijų mėnesių aktyvaus rašymo sukaktuvių paminėjimas man gerokai užsitęsė. Ir šiandien sukanka metai, kai buvo įkurta ši svetainė. Taip pat reikėjo pasidžiaugti ir geru teismo sprendimu, ir tai, ka…