kafaforfreedom.wordpress.com
ክፍል ሦስት:- ለባለሀብቶች
ክፍል ሦስት ለባለሀብቶች ውድ የሀግሬ ወጣት ምሁራን ባለፉት ሁለት ትከታታይ ክፍሎች አንብባችሁ ለሰጣችሁኝ አስተያየትና ለጏደኞቻችሁ (share) ስላደረጋችሁ ዓላማየ መረጃ በመለዋወጥ ድርሻችን እንድንወጣ የሚል ስለሆነ ሦስተኛውን ክፍል እንድቀጥል ረድቶኛል:; አመሰግናለሁ:: በክፍል አንድ ለምሁራን ሰላምታ ባለሀብ…