kafaforfreedom.wordpress.com
ለካፋ ሕዝብ በሙሉ
ለካፋ ሕዝብ በሙሉ እንደሚታወቀው ላለፋት 27 አመታት በደኢህዴን የተሳሳተ አካሄድና አግላይ ውሳኔ በማይመጥነው ክልል በመታቀፉ በብዙ የልማት እንቅስቃሴዎች የተጎዳው የካፋ ህዝብ ከዝህ ኮሮጆ ለመውጣት ስንቀሳቀስ ቆይቷል ።እንቅስቃሴውም የተጀመረው አንዳንዶቹ እንደሚሉት አሁን ደኢህዴን መውደቁን ተከትሎ ሳይሆን ገና…