kafaforfreedom.wordpress.com
 ለካፋ ሕዝብ እና ለካፋ ወጣቶች በሙሉ, ለኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ
ለኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ  ለካፋ ሕዝብ እና ለካፋ ወጣቶች በሙሉ የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን በፈሬጆቹ አቆጣጠር Decmber 4 እና 5 2018 እ.ኤ.አ ዓለም አቀፍ የቡና ኮንፌረንስ በአድስ አበባ እንደሚካሂድና ከጉባኤ በኃላ ለዓለም የቡና መገኛ ወደ ሆነዉ ካፋ ዞን እና ብቸኛዉ የብሔራዊ ቡና ሙዚዬም የሚገ…