kafaforfreedom.wordpress.com
International Coffee Day to be Celebrated In Ethiopia
International Coffee Day to be Celebrated In Ethiopia ከጥቅምት መጨረሻ ጀምሮ በአዲስ አበባ ስለሚከበረዉ የቡና ቀን ባለፈዉ አንድ ሰፋ ያለ ጽሑፍ በካፋ ሚሚያ አቅርበን ነበር። ነገር ግን አስካሁን እየተደረገ ስላለዉ ዝግጅት ምንም መረጃ አላገኘንም. የዚህ የቡና ቀን አከባበር በተለ…