kafaforfreedom.wordpress.com
በአዲስ አበባ ዙርያ ስለተከሰተዉ የሕይወት መጥፋትና የህዝብ መፈናቀል አስመልክቶ ከደቡብ ምዕራብ ኢትህዮጵያ ሕዝብ ህብረት የተሰጠ መግለጫ
በአዲስ አበባ ዙርያ ስለተከሰተዉ የሕይወት መጥፋትና የህዝብ መፈናቀል አስመልክቶ ከደቡብ ምዕራብ ኢትህዮጵያ ሕዝብ ህብረት የተሰጠ መግለጫ በቅርቡ ከክቡር ጠ/ሚ ዶ/ር ዓብይ አህመድ ወደ ስልጣን መምጣትና በሃገሪቱ የተጀመረውን የለውጥ እንቅስቃሴ ተከትሎ በሃገራችን ኢትዮጵያ የመጣው የለውጥ ተስፋ በህዝባችን ላይ የ…