kafaforfreedom.wordpress.com
አቤልና ቃየል ከአንድ አባትና እናት እንደተወለዱ ካፋና ሸካም ከአንድ እናትና አባት የተወለዱ ወንድማማች ናቸው
አቤልና ቃየል ከአንድ አባትና እናት እንደተወለዱ ካፋና ሸካም ከአንድ እናትና አባት የተወለዱ ወንድማማች ናቸው “የእውነት ኣምላክ ዝም ኣትበል ስላለኝ” ኣለ የካፋ ኣንበሳ በካፍና ሸካ መካከል የተፈጠረው ኣላስፈላጊ ችግር ያሳሰበው ወጣት እናም “የእውነት ኣምላክ ዝም ኣትበል ስላለኝ&#…