kafaforfreedom.wordpress.com
በVOA በውቅታዊ ኢትዮጵያ የፖለትካ ጉዳዮች ዙሪያ የተደረገ ውይይት::
SWEPU በVOA በውቅታዊ ኢትዮጵያ የፖለትካ ጉዳዮች ዙሪያ የተደረገ ውይይት:: የውይይቱ ተሳታፊዎች 3 የተቃዋሚ ድርጅቶች ጥምረቶችና ተወካዮች ናቸው:: :-ዶር ዲማ ነጎ :-አቶ ብርሃኑ ወ/ሰንበት :-አቶ ታዘበው አሰፋ Posted by Kumilachew Gebremeskel Ambo…