kafaforfreedom.wordpress.com
Batteti mooyine’o
1 . no guudoo yechiti kubboon ciinnimmona, No guudo bi yechiti gabini hallee gaannoochee ikkoo kubboone. Ebi kubbo aagete maccoochi mullion geechoona ‘’ UNESCO’’ getteebeeti ooge madooch bi …