kacirek.cz
Kontrola tlaku v expanzní nádrži
Kontrola tlaku v otopné soustavě a expanzní nádrži Kontrola tlaku vody v otopném systému a tlaku vzdušiny v expanzní nádobě by mělo být prováděno provozovatelem pravidelně, minimálně jednou za měsíc. Jedná se o běžnou údržbu systému, která je často zanedbávána, ačkoli její dlouhodobé přehlížení může vést k nefunkčnímu vytápění, hlukovým projevům a