kacirek.cz
Jak připojit regulátor JER-1 k Wi-Fi síti
Jak připojit regulátor JER-1 k domácí Wi-Fi síti Všechny regulátory JER-1 lze připojit k bezdrátovým sítím Wi-Fi, před připojením je však nutno ověřit, že bezdrátová síť má v místě instalace regulátoru maximální útlum -75 dB