kabarislamia.com
Ciri-ciri Aliran Sesat
Ciri aliran sesat: Menyembah Tuhan selain Allah. Contoh Syiah Ghulat yg mentuhankan Ali. Mengakui adanya Nabi/rosul setelah Nabi Muhammad, contoh Ahmadiyah yg menganggap Mirza Ghulam Ahmad sbg rosu…