kabarislamia.com
Sholat Al Fatihah Kurang 2 Huruf
Ada Imam Sholat yang bacaan Al Fatihahnya tidak sempurna. Bacaan imamnya sebetulnya bagus. Cuma pas “Shirotholladzi” saya dengarnya cuma “Shirotholladziina ‘amta ‘alai…