kabarislamia.com
Nama Allah, Al Badii’ Seakar dengan “BID’AH”?
Al Badii’ (Maha Pencipta) adalah satu nama Allah. Ada di Al Baqarah 117: “Allah Pencipta langit dan bumi..” [Al Baqarah 117] Apakah Al Badii’ ini akar katanya sama dgn &#822…