k84u.com
უარი, როგორც სურვილი
ლია ლიქოკელს იცნობთ ხო? თუ ოდნავ მაინც გიყვართ თანამედროვე ლიტერატურა, თვალს ადევნებთ ლიტერატურულ დაჯილდოებებს, მაშინ ლიაც გეცოდინებათ მისი ერთი რომელიმე ლექსით ან ჩანახატით მაინც. თუარადა, ვისაც მ…