k84u.com
spiced childhood
მახსოვს სიტყვა spice-ის მნიშვნელობას ვითხოვდი ჩემი უფროსი დისგან. “წიწაკიანი”-ო. მაგრამ მე ვერაფრით ვაკავშირებდი გოგოებთან ამ სიტყვას. ბოლოს შევჯერდით იმაზე, რომ ცხარე გოგოები იყვნენ. რ…