k84u.com
აუგუსტ
“კრენძელ’ჩიკები” ისინია, რასაც მე და გიოშა არ ვაჩერებთ. ოღონდ განსხვავება ისაა, რომ გიოშა ლოღნის და მე – ვშთანთქავ. პოსტი. პოსტი. პოსტი. არ ვიცი რაზე დავწერო. უფრო…