k84u.com
ანკეტა
მიყვარს ვაკის პარკში ბოდიალი. ბუნების სურნელის შეგრძნება. ცისა და ხეების ყურება. ღამით ვარსკვლავების თვლა. ბევრი წყალი ნებისმიერი სახის. მუსიკის შეგრძნება. ცეკვაზე დამოკიდებულება. ცხელი შოკოლადის ს…