k47.cz
Terminalita #7 - Doktor Browback
„Je to možné,“ řekl o něco později do telefonu doktor Browback. „Už jsem se s tím setkal. Kolik jí je?“