k47.cz
Masky bez kontextu
Dneska tu zanechám pár fotek bez kontextu jako předzvěst věcí, které přijdou.