k47.cz
Jdi do prdele, Andreji
Další den, další demonstrace. Čas na elegantní dvojsmysly a hrátky se slovy, zdá se, pominul, teď musíme přímo a bez kliček říct, co skutečně chceme.