justitieoarba.com
Divorțul amiabil în fața notarului public
Noul Cod Civil intrat în vigoare la 1 octombrie 2011 a adus multe noutăți în materia dreptului civil. Una din ele este divorțul amiabil care se poate realiza și în afara sălilor de judecată.În cazu…