justitieoarba.com
Cârcoteli la Directiva europeană privind decontarea cheltuielilor de sănătate
”Directiva 2011/24/EU a Parlamentului European, din 9 martie 2011, privind accesul cetățenilor Uniunii Europene la tratamente transfrontaliere, care trebuie implementată în toate statele membre pân…