jurnalselatan.com
Calamus, Calamus, Will You Do the Fandango? (The Manly Love of Comrades) oleh Edo Wallad & Mikael Johani
Selamat datang di pantai plastik. Selamanya memang pantai ini terbuat dari plastik. Tidak seperti pantai-pantai lain yang biasanya terbuat dari gerusan kerang, nyiur yang masih mampu melambai maupu…