jurisprudencija.wordpress.com
Konstitucinio Teismo įstatymo 55 str. 5 d. pakeitimo projektas
Konstitucinio Teismo įstatymo 55 straipsnio 5 dalies pakeitimas Konstitucinio Teismo teisėjas, sutinkantis arba nesutinkantis su Teismo priimtu aktu, turi teisę raštu išdėstyti motyvuotą savo atski…