jurisprudencija.wordpress.com
EŽTT apie įvaikinimo reikšmę
Europos Žmogaus Teisių Teismas byloje Pini ir kiti prieš Rumuniją 2004 birželio 22 d. sprendime pasisakydamas apie vaiko interesų svarbą nurodo (156 dalis), kad įvaikinimo reikšmė yra: “Vaiko…