jurisprudencija.wordpress.com
Paksas prieš Lietuvą sprendimo įgyvendinimo būdai
Po EŽTT sprendimo pripažinusio, kad įstatymų ir konstitucinės doktrinos nustatytas iki gyvos galvos draudimas būti renkamam į pareigas, kurioms reikia prisiekti, pripažinimo neproporcingu, iškilo t…