juridischedatabase.nl
Wet aanpak woonoverlast -
Sinds juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Gemeenten hebben hierdoor meer bevoegdheden gekregen als het gaat om woonoverlast.