junoastrology.com
Güneş Satürn Karşıtlığı … Var Olmanın Temel Paradoksu Hakkında!
Zaman ve Mekan Aleminde VARLIĞIN devamı için, ”Anda” yokluk olarak algılanan geçişler ve değişimler, kaçınılmazdır. Bu ”VAR OLMANIN TEMEL PARADOKSU”dur.