junoastrology.com
7 HAZİRAN’a Biraz Dikkat … Mars – Neptün Karesi AY Tarafından Tetikleniyor
Eğer durduğumuz yerde güçlüysek, tartıştığımız kişiler konuyu saptırmaya ve tartışmayı çok fazla dallandırıp budaklandırarak ve bizi hazır olmadığımız kadar büyük ve yukarıdan göremediğimiz kadar k…