junoastrology.com
16-17 Mart 2015, SON URANÜS PLUTO KARESİ’ne Doğru…
İnsanın hayat üzerinde bir iktidar kurmaya ihtiyacı yoktur. Zira başka nefsler üzerinde hükmümüz yoktur. İktidar sadece ve sadece kendi nefsimiz üzerinde kurulur.