junkiesoul.com
Zavisnost je simptom, a ne bolest!
Ovo možda zvuči kao udar toljagom u glavu, ali dugo se već bavim izučavanjem ove teme. Jedan od razloga je bio taj što sam samoj sebi htela da pomognem, i to više puta -kad god osetim da počinjem d…