junkiesoul.com
Umetnik duše
“Shvatila sam da treba da nastavim da pišem i da tako budim ljude. To je ono što inače umetnost čini – menja realnost uzimajući iz nje inspiraciju. Nekad ulepšava, nekad poružni, nekad …