junkiesoul.com
Linearnost ove realnosti
Ova realnost nas tera da funkcionišemo linearno. Odrasteš, završiš škole, imaš porodicu, decu, posao, stan, dobru platu, onda odeš u penziju i umreš. Većina onih koji su se posvetili postizanju cil…