junkiesoul.com
Razbijanje iluzije br.5
“Novac kvari ljude. Uostalom, duhovnost i novac ne idu zajedno.” Ovo je zabluda koja zaslužuje medalju. Novac ne kvari ljude. Novac samo doprinosi da ono što već postoji u ljudima izađe…