junkiesoul.com
Razbijanje iluzije br.1
“Sve što vidimo u drugom, postoji u nama” Sa jedne strane, da – jer, sve je Jedno. Isti molekuli i atomi se šetaju u jednoj istoj kvantnoj “supi”. U tom smislu, ono št…