junkiesoul.com
Lako do promene – šta su Barsi?
Sve naše misli predstavljaju elektromagnetni zapis smešten u 32 tačke na glavi koje se nazivaju – Barsi. Slično kao na kompjuterskom hard disku, u tim tačkama nalaze se uskladištene sve naše misli,…