junkiesoul.com
Šta sve možeš kad si član Centra za KULR?
U poslednje vreme dobila sam dosta pitanja u vezi sa mogućnostima koje nudi udruženje Centar za kreativni i umetnički lični razvoj. Uprkos čestim objavama, izgleda da i dalje nije jasno da svakog m…