junkiesoul.com
Šta su implanti?
Šta su implanti? Ovde ne govorimo o veštačkim grudima, napućenim usnama ili o protetskim radovima koji se unose u telo. Ovde govorimo o “ubačenim” misaonim obrascima koji izazivaju odre…