junkiesoul.com
Integracija duše – skidanje velova iluzije
Jedno / sve / celina – sadrži sve. Nema prosuđivanja, nema odbacivanja, ni ograničenja. Podela na delove / odvajanje / separacija – predstavljaju dezintegraciju koja je uvek praćena bol…