junglepoetry.wordpress.com
bao giờ thôi rơi rụng
circles [bài haiku-hình động này là một ảo ảnh tái sinh, những đêm tôi thường nghịch tóc mình với trà và nến. vẫn còn những lượm tóc cắt ra giữ lại bỏ hoang] [dưới đây là bài thơ hoàn chỉnh &#8220…