junglepoetry.wordpress.com
trở lại, sẻ hão huyền
18.01.2019 thưa Sẻ hão huyền, người đã mơ mộng về “xê dịch”, và “mục đích của sự sống chính là sự sống”, người đã, lần đầu, bỏ tôi vào cụm “những người bạn cùng sống” và cùng với tocxu, thực…